Župnijska cerkev Sv. Križa je že tretja na tem mestu. Pred letom 1214 je bila verjetno lesena. V tem letu so začeli graditi gotsko, ki je bila dolga 18 m in široka 8 m. Zaradi dotrajanosti in strele so začeli leta 1907 graditi novo. Že naslednje leto je bila dokončana neobaročna cerkev. Načrte je naredil arhitekt Kirschleger.

Cerkev Svetega Križa

V cerkvi so vitraži g. Staneta Kregarja, ki predstavljajo Žalostno Mater Božjo z mrtvin Sinom v naročju. Na desni strani so vitraži g. Gorazda Satlerja, ki predstavljajo Sv. Miklavža, sv. Izidorja in sv. Martina. Na levi strani cerkve pa so trije , ki predstavljajo tri svetniške kandidate iz dolenjske: bl. Alojza Grozdeta, Janeza Gnidovca in misijonarja Baraga . Sv. Jožef , ki drži Jezusa v naročju in slovenska družina in Sv. papež Janez Pavel in sv. Mati Terezija. g. Tomaža Perka.

Kipi in oltarji so delo tirolske rezbarske delavnice.


Danes ima župnija Sv. Križ – Podbočje štiri podružnice.

V Bušeči vasi cerkev Žalostne Matere Božje , ki je najstarejša cerkev župniji. Na južni strani je ohranjeno okno v romanskem slogu. V cerkvi so freske iz 15. in 17 stoletja.


Cerkev Sv. Katarine na Frlugi. Napis na portalu ima letnico 1647.


Cerkev Sv. Miklavža na Gradcu. V svojih prvinah je romanska s polkrožno apsido. Glavni portal je gotski. Tudi zvonik kaže na gotsko zasnovo.


Podružna cerkev Sv. Petra in Pavla v Velikem Mraševem je spadala do leta 1967 v župnijo Cerklje ob Krki. Zidana je bila med leti 1924 in 1934.  V  Velikem Mraševem je bila že prej cerkev Sv. Petra, vendar je ob velikem požaru leta 1863 pogorela.


V Malem Mraševem je kapela Lurške Matere Božje. Pozidana je bila 1907. leta. Do leta 1940 je tudi ta vas spadala pod župnijo Leskovec.